Документи


Информатор о раду


На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа донетог од стране Повереника за информације од јавног значаја („Сл. Гласник РС „ број 68/2010), директорка Дома здравља Велико Градиште“донела је ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА Велико Градиште.
Овим информатором ближе се одређује садржина, обим као и поступак за остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Ради спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Информатор садржи основне податке о раду Дома здравља Велико Градиште.

Дом Здравља Велико Градиште

Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште

012/7160-700

Ж.Р. 840-473661-98

ПИБ: 101364553

Корисни линкови

Мој ДокторПровера изабраног лекараЕлектронско заказивањеКалендар здравља

Социјалне мреже

Facebook

© 2023 - Дом Здравља Велико Градиште